206 – Кременадли од лосос на жешка плоча

  • kremenadli-od-losos-na-zeshka-plocha

690 денари

206 – Кременадли од лосос на жешка плоча